Strona główna O nas

Kim jesteśmy

Firma TASOMIX specjalizuje się w produkcji pasz i koncentratów dla zwierząt – drobiu, trzody i bydła. Dynamicznie rosnący wolumen sprzedaży i produkcji, a także jakość i bogactwo asortymentu sytuują ją w ścisłej czołówce krajowego przemysłu paszowego.

Polskie
wartości

Od początku istnienia, jesteśmy silnie związani z rodzimym rynkiem hodowlanym. Doskonale znamy potrzeby i oczekiwania hodowców. Jesteśmy firmą z 100 % polskim kapitałem. W procesach produkcji stosujemy surowce zbożowe tylko sprawdzonego pochodzenia.

Dopasowanie
do potrzeb

Rozumiemy specyfikę i różnorodność gospodarstw w Polsce, dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Oferujemy szeroki asortyment pasz, dostosowanych do posiadanej hodowli, fazy chowu zwierząt i celów, które pragną osiągnąć hodowcy.

Maksymalna efektywność

Dostarczamy produkty o najwyższych parametrach, które w pełni zaspakajają potrzeby żywieniowe zwierząt, dbając o ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Nasze pasze gwarantują uzyskanie najniższego współczynnika FCR (Feed Conversion Ratio- wskaźnik wykorzystania paszy), czyli ilości skarmionej paszy do masy sprzedanego żywca.

Pełne bezpieczeństwo

Oferujemy pasze zdrowe dla zwierząt i bezpieczne dla konsumentów, wolne od salmonelli i skażeń mikrobiologicznych. Dysponujemy innowacyjnym Centrum Doświadczalnym, w którym testujemy nowe rozwiązania i poddajemy pasze bieżącej ocenie jakościowej.

Historia firmy

1992
2000
2007
2008
2010
2012
2012
2014

Założenie TASOMIX, rodzinnej firmy produkującej pasze

Rozbudowa i zwiększenie możliwości produkcyjnych do 20 t/h

Zakończenie budowy i wdrażania nowego zespołu produkcyjnego z zaawansowanymi technologicznie liniami higienizacji oraz dozowaniem enzymów i tłuszczów po zakończeniu obróbki termicznej

Oddanie do użytku własnego profesjonalnego wyposażonego laboratorium analitycznego

Otwarcie Centrum Doświadczalnego z fermą hodowlaną

Uruchomienie czwartej nowoczesnej linii granulacji z higienizacją oraz podawaniem enzymów i tłuszczów na zimną granulę: otwarcie nowej ekspedycji wyposażonej w system zabezpieczeń, który zwiększa bezpieczeństwo pasz wysyłanych do Klienta

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (ERP), który wspomaga realizację wszystkich procesów, przebiegających wewnątrz firmy

Rozbudowa Centrum Doświadczalnego o nowe obiekty, wyposażone w najnowocześniejsze na rynku systemy i urządzenia

Centrum doświadczalne

Pasze i koncentraty Tasomix produkujemy i rozwijamy w oparciu o specjalistyczne badania i obserwacje prowadzone we własnej placówce – Centrum Doświadczalnym, które powstało w 2009r. W ramach Centrum Doświadczalnego stworzyliśmy fermy hodowlane, wyposażone w najnowocześniejszy na rynku sprzęt i zaawansowane technologie.

Urządzenia pomiarowe pozwalają na precyzyjną kontrolę i szybki odczyt:

  • wagi zwierząt
  • ilości pobieranej wody
  • ilości spożytej paszy
  • zużycia energii cieplnej i elektrycznej
  • poziomu CO2, temperatury i wilgotności wewnątrz obiektu.
Pracujący dla nas eksperci testują nowe rodzaje surowców i enzymów paszowych, dążąc do doskonalenia formuły pasz oraz ich dopasowania do różnych grup zwierząt, zmieniających się warunków chowu i potencjału genetycznego. Dzięki badaniom, zyskujemy rzetelną wiedzę na temat dalszych kierunków rozwoju technologii produkcyjnych.

Jakość i certyfikaty

Zarówno produkty Tasomix, jak i procesy ich wytwarzania, poddajemy ocenie niezależnych ekspertów. Certyfikaty, które uzyskaliśmy, to najbardziej wiarygodne potwierdzenie jakości naszych pasz.

Wewnętrzny system kontroli jakości Tasomix jest zgodny z wymogami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Obejmuje każdy etap procesu produkcyjnego – począwszy od wyboru i zakupu surowca aż do sprzedaży gotowego produktu. W ramach prowadzonych przez nas badań, potwierdzamy bezpieczeństwo pasz i ich korzystny wpływ na efektywność produkcji.

Sięgamy po najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Wdrożyliśmy systemy ERP i CRM, które zbierają wiadomości z wielu działów i pozwalają wygodnie zarządzać danymi, prowadząc do optymalizacji wszystkich procesów wewnątrz firmy. Wprowadziliśmy system monitorowania krytycznych punktów kontroli (HACCP). Restrykcyjne metody zarządzania procesami dają naszym Klientom (i nam samym) pewność, że realizowane są wszystkie cele w zakresie jakości.

Technologia

Technologia produkcji pasz Tasomix jest jedną z najnowocześniejszych na polskim rynku. Na jej bazie wytwarzamy produkty, które stanowią kompleksowe systemy żywieniowe dla drobiu, bydła, trzody chlewnej, królików i innych zwierząt hodowlanych. Pasze Tasomix są cenione przez hodowców i rekomendowane przez niezależnych ekspertów.


Etapy produkcji

Kontrola jakości surowca

Magazyn

Produkcja

Higienizacja

Uzupełnianie

Pobieramy próbki do badań tak, by materiał odzwierciedlał cały przekrój partii – od powierzchni do dna naczepy samochodu. Następnie przeprowadzamy specjalistyczne badania pod kątem białka ogólnego, wilgotności, tłuszczu, włókna oraz popiołu, a także obecności pałeczek Salmonelli.

Jeśli wyniki testów potwierdzą odpowiednio wysoką jakość surowca, partia kierowana jest do magazynu, wyposażonego w dokładną kontrolę temperatury i system wentylacji. Warunki składowania pozwalają utrzymać wysoką jakość surowców i chronią przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów.

Na etapie produkcji korzystamy z precyzyjnych wag i urządzeń dozujących, wyposażonych w kilkadziesiąt komór. Następnie rozdrabniamy surowiec przy pomocy młynków bijakowych o płynnie regulowanej prędkości mielenia i podwójnego mlewnika walcowego. W ten sposób uzyskujemy surowce o idealnym stopniu rozdrobnienia, które mieszamy w sterowanym komputerowo mieszalniku walcowym o wysokiej homogenności. W procesie produkcji część pasz poddajemy zabiegowi granulacji, natomiast wszystkie – higienizacji. Dbamy także o środowisko naturalne. Procesy produkcyjne charakteryzują się niskim zużyciem energii.

Proces ten polega na obróbce termicznej w zamkniętym cyklu produkcyjnym. Dzięki wystawieniu paszy na działanie wyższych temperatur (75 – 90 *C) przez okres 120 s., uzyskujemy mieszankę o niezmienionych wartościach odżywczych i kaloryczności, za to zdecydowanie czystszą mikrobiologicznie, co jest podstawą jej bezpieczeństwa. W wyniku higienizacji, zawartość grzybów redukowana jest 200-300 krotnie, a bakterii – 100 krotnie. Całkowicie usunięte zostaje ryzyko zakażenia paszy salmonellą.

Dbamy o to, by pasze dostarczały zwierzętom wszystkich, pożądanych wartości odżywczych, dlatego po przeprowadzeniu higienizacji i ochłodzeniu paszy, uzupełniamy składniki, które źle znoszą wpływ wysokich temperatur. Przy pomocy najnowocześniejszych i niezwykle precyzyjnych urządzeń, podajemy naturalne enzymy i tłuszcze bezpośrednio na zimną granulę.

Odpowiedzialność społeczna

Będąc marką od wielu lat związaną z polskim rynkiem, mocno angażujemy się we współpracę z rodzimymi instytucjami i organizacjami o charakterze zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Partnerska wymiana doświadczeń sprawia, że lepiej rozumiemy potrzeby naszych odbiorców. To dla nas zaszczyt móc wspierać ważne i potrzebne inicjatywy.

Współpracujemy m.in. z:
  • Klubem Sportowym „Pogoń Nowe Skalmierzyce”
  • nowo otwartym oddziałem kardiologii w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim
  • organizacjami i grupami społecznymi z regionu
  • OSP i związkiem OSP RP

Polski Producent Polski Produkt
- Tasomix wspiera rozwój polskiego rynku

Polskie wartości – od zawsze

Od początku istnienia, jesteśmy silnie związani z rodzimym rynkiem rolniczo-hodowlanym. Nasza firma posiada 100% polskiego kapitału. Współpracujemy tylko z polskimi dostawcami zbóż. Jako lider polskiego przemysłu paszowego udowadniamy, że możliwe jest zbudowanie silnej, pewnej i zaufanej marki w oparciu wyłącznie o polskie wartości.

Idea wspierania polskości

Tasomix aktywnie włącza się w rozwój polskiej branży hodowlano-rolniczej. Współpracujemy z właścicielami upraw, hodowcami zwierząt i producentami żywności z Polski, podejmując wieloobszarowe działania na rzecz idei „polskie najlepsze”. Uczestniczymy w największych imprezach branżowych w Polsce. W naszym Centrum Doświadczalnym bezustannie pracujemy nad tworzeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają współpracującym z nami hodowcom osiągać zamierzone efekty.

Poprzez ideę 4P chcemy pokazać potencjał tkwiący w polskiej gospodarce – aby przekonać innych przedsiębiorców do rozwoju w oparciu o rodzime wartości oraz zachęcić wszystkich Polaków do wybierania zaufanych, wysokojakościowych, polskich produktów (nie tylko spożywczych).

Partnerzy